نام واحد : به جویان پارس- تمدید97411

نام محصول : خوراک آبزیان

 • سریال مجوز : 1771783
 • شماره مجوز : 69213
 • تاریخ مجوز : 18/12/1383
 • کد محصول : 15331120
 • شرح محصول : خوراک اماده ابزیان
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 78%
  78%