نام واحد : احمدنعمت الهی - تمدید 39041

نام محصول : پودرگوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1771885
 • شماره مجوز : 69483
 • تاریخ مجوز : 22/12/1383
 • کد محصول : 15311511
 • شرح محصول : پودر گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%