نام واحد : رضا سماعی

نام محصول : آبنبات

 • سریال مجوز : 2304926
 • شماره مجوز : 30637
 • تاریخ مجوز : 26/12/1385
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%