نام واحد : محمدرضا ظفریان

نام محصول : نقل

 • سریال مجوز : 2306621
 • شماره مجوز : 5399
 • تاریخ مجوز : 31/02/1386
 • کد محصول : 15431321
 • شرح محصول : نقل
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%