نام واحد : سرما سنج پارس - تمدید 27789

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1771905
 • شماره مجوز : 70055
 • تاریخ مجوز : 25/12/1383
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%