نام واحد : قربانعلی ومحمدپاک نژادملکیتمدید38836

نام محصول : لواشک و الوچه والبالوخشک

 • سریال مجوز : 1771504
 • شماره مجوز : 67626
 • تاریخ مجوز : 24/11/1383
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%