نام واحد : قربانعلی ومحمدپاک نژادملکیتمدید38836

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : میدان خراسان...
 • تلفن شرکت : *****337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان خراسان خ عجب گل خ صادق صمدی ک حاجی پورپ2
 • تلفن واحد : *****337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد پاک نژادملکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : لواشک و الوچه والبالوخشک

 • سریال مجوز : 1771504
 • شماره مجوز : 67626
 • تاریخ مجوز : 24/11/1383
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%