نام واحد : تعاونی فرآورده های غذایی ساوجبلاغ -تمدید 46682

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه

 • سریال مجوز : 1772124
 • شماره مجوز : 21137
 • تاریخ مجوز : 04/02/1384
 • کد محصول : 15131110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%