نام واحد : رضا و لطف اله فریادتمدید41544

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1772205
 • شماره مجوز : 22003
 • تاریخ مجوز : 18/02/1384
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%