نام واحد : تعاونی تصفیه وبسته بندی آب آشامیرنی و دوغ2726کهوران ایرانشهر

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 2307011
 • شماره مجوز : 27920
 • تاریخ مجوز : 08/12/1389
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%