نام واحد : صنایع بسته بندی نگین گستر بلوچستان

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 2300849
 • شماره مجوز : 6984
 • تاریخ مجوز : 25/05/1377
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%