نام واحد : فراز اقتصادبهاران

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : ایرانشهر
 • نشانی شرکت : تهران-بزرگراه...
 • تلفن شرکت : *********021
 • نشانی واحد : ایرانشهر- شهرک صنعتی ایرانشهر-خ ابتکاربلوک اول-قطع دوم
 • تلفن واحد : 0
 • مدیر : مهدی مسعودی
 • تلفن مدیر : *****444
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایرانشهر

نام محصول : درجه بندی و بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2305006
 • شماره مجوز : 2527
 • تاریخ مجوز : 25/01/1388
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%