نام واحد : خدانظر آذریان

نام محصول : نقل

 • سریال مجوز : 2307151
 • شماره مجوز : 13551
 • تاریخ مجوز : 13/05/1387
 • کد محصول : 15431321
 • شرح محصول : نقل
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%