نام واحد : فرآیند سازان چیمهتمدید40595

نام محصول : خمیرپیتزا

 • سریال مجوز : 1772874
 • شماره مجوز : 27029
 • تاریخ مجوز : 27/04/1384
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%