نام واحد : پرشین پاک آریا محسن صلاحی

نام محصول : خردکردن بسته بندی قند کله

 • سریال مجوز : 1772896
 • شماره مجوز : 27351
 • تاریخ مجوز : 03/05/1384
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%