نام واحد : تعاونی تولیدکیک وکلوچه 1237 زاهدان

نام محصول : انواع کیک وکلوچه

 • سریال مجوز : 2307355
 • شماره مجوز : 13414
 • تاریخ مجوز : 12/05/1387
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 1,675 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%