نام واحد : کنسانتره کرومیت

نام محصول : کنسانتره کرومیت

 • سریال مجوز : 200413000000
 • شماره مجوز : 95/41759
 • تاریخ مجوز : 22/08/1395
 • کد محصول : 1320512354
 • شرح محصول : کنسانتره کرومیت
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%