نام واحد : سعید بشیری - تمدید 28787

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : پاسداران...
 • تلفن شرکت : *****665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک خوارزمی فاز2 خ بهارستان نبش بگونیای 10 قطعات 187 و 186 و 162 و 161 و 160
 • تلفن واحد : *****665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت ماهی

 • سریال مجوز : 1716346
 • شماره مجوز : 27804
 • تاریخ مجوز : 09/05/1384
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%