نام واحد : تهران دیناتمدید30440

نام محصول : اماده سازی بسته بندی روغن مایع

 • سریال مجوز : 1773001
 • شماره مجوز : 28334
 • تاریخ مجوز : 17/05/1384
 • کد محصول : 15141240
 • شرح محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%