نام واحد : لانو شهر احمد طریقت تمدید23780

نام محصول : اماده سازی بسته بندی کاکائو

 • سریال مجوز : 1773221
 • شماره مجوز : 30010
 • تاریخ مجوز : 12/06/1384
 • کد محصول : 15431120
 • شرح محصول : بسته بندی کاکائو
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%