نام واحد : پوریا پیرانتمدید26044

نام محصول : شکلات

 • سریال مجوز : 1773397
 • شماره مجوز : 31184
 • تاریخ مجوز : 02/07/1384
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%