نام واحد : تعاونی تولید فرآورده های لبنی 3720 برکه سبز سیستان

نام محصول : دوغ بی گاز

 • سریال مجوز : 2304409
 • شماره مجوز : 11569
 • تاریخ مجوز : 06/05/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%