نام واحد : مکناز - شرکت

نام محصول : بسته بندی انواع پودر شربت

 • سریال مجوز : 1710319
 • شماره مجوز : 54437
 • تاریخ مجوز : 31/04/1375
 • کد محصول : 15132310
 • شرح محصول : بسته بندی انواع موادغذایی بصورت مایع ابمیوه وشربت وشیره
 • ظرفیت : 38 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%