نام واحد : سعیدوپرویزوسیاوش ومنوچهرومجتبی ناصری سیسی

نام محصول : فراورده های کاکائویی

 • سریال مجوز : 1755547
 • شماره مجوز : 74928
 • تاریخ مجوز : 14/10/1379
 • کد محصول : 15431110
 • شرح محصول : انواع کاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%