نام واحد : باژن پروتئین تهران شاملو- تمدید 89765

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت سفید

 • سریال مجوز : 1773710
 • شماره مجوز : 33654
 • تاریخ مجوز : 09/08/1384
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%