نام واحد : کاوشگر کامینه عباس کریمی زیارانیتمدید63463

نام محصول : انواع تافی

 • سریال مجوز : 1773852
 • شماره مجوز : 35146
 • تاریخ مجوز : 29/08/1384
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%