نام واحد : شرکت زرین دانه ثمین- 38115

نام محصول : فرآورده های بسته بندی خلال باد

 • سریال مجوز : 1773893
 • شماره مجوز : 35698
 • تاریخ مجوز : 09/09/1384
 • کد محصول : 15492132
 • شرح محصول : بسته بندی بادام
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%