نام واحد : تکنوژن - تمدید 80421

نام محصول : شیرخشک جهت استفاده دام

 • سریال مجوز : 1773910
 • شماره مجوز : 35650
 • تاریخ مجوز : 09/09/1384
 • کد محصول : 15201210
 • شرح محصول : سایرمحصولات لبنی شیرخشک وپودرخامه
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%