نام واحد : فاطمه حیاتی سرابی وعادله مشیرآبادیتمدید81043

نام محصول : اماده سازی بسته بندی تخم مرغ

 • سریال مجوز : 1774214
 • شماره مجوز : 37707
 • تاریخ مجوز : 12/10/1384
 • کد محصول : 15491915
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%