نام واحد : پیگل کانسار

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علم جهان ریزریگی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره منگنز

 • سریال مجوز : 200420000000
 • شماره مجوز : 13/38355
 • تاریخ مجوز : 26/11/1395
 • کد محصول : 1320512358
 • شرح محصول : کنسانتره منگنز
 • ظرفیت : 23,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%