نام واحد : علی خسروی فر علی خسروی فر و سیدعبدالحسین بصام

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1700829
 • شماره مجوز : 81173
 • تاریخ مجوز : 16/12/1385
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 660 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%