نام واحد : زرین دانه بنوار

نام محصول : بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

 • سریال مجوز : 350336000000
 • شماره مجوز : 34926 - 06
 • تاریخ مجوز : 27/07/1394
 • کد محصول : 7495412322
 • شرح محصول : بسته بندی حبوبات و غلات و برنج
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%