نام واحد : بستنی نمونه علی محمد ناصر برجسته

نام محصول : بستنی لیوانی

 • سریال مجوز : 1700835
 • شماره مجوز : 14339
 • تاریخ مجوز : 17/04/1360
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 210 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%