نام واحد : شرکت شیرین آتام

نام محصول : آبنبات ساده و مغزدار

 • سریال مجوز : 1700837
 • شماره مجوز : 31859
 • تاریخ مجوز : 16/06/1390
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 1,440 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%