نام واحد : توچال کندو- تمدید54237

نام محصول : انواع ابمیوه طبیعی

 • سریال مجوز : 1774388
 • شماره مجوز : 38883
 • تاریخ مجوز : 01/11/1384
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%