نام واحد : فراگیر چهار هزار و هشتصد بیست و هشت دهستان سیاه جنگل تمین

نام محصول : کنسانتره مس اکسیدی

 • سریال مجوز : 200421000000
 • شماره مجوز : 56198/01/114
 • تاریخ مجوز : 27/11/1395
 • کد محصول : 1320612381
 • شرح محصول : کنسانتره مس اکسیدی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%