نام واحد : تک ژن زیست - تمدید 38990

نام محصول : پروتئین از شیروفرآورده های ان

 • سریال مجوز : 1774448
 • شماره مجوز : 39391
 • تاریخ مجوز : 05/11/1384
 • کد محصول : 15201292
 • شرح محصول : پروتئین ازشیر
 • ظرفیت : 36 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%