نام واحد : تک ژن زیست - تمدید 38990

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : فلسطین شالی...
 • تلفن شرکت : *******883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صفادشت بلوارفروردین نبش خ 9 شرقی پلاک ثبتی 1017 فرعی از 23 اصلی
 • تلفن واحد : *******883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : پروتئین از شیروفرآورده های ان

 • سریال مجوز : 1774448
 • شماره مجوز : 39391
 • تاریخ مجوز : 05/11/1384
 • کد محصول : 15201292
 • شرح محصول : پروتئین ازشیر
 • ظرفیت : 36 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%