نام واحد : عبداله صفاری آشتیانی

نام محصول : پودرکیک

 • سریال مجوز : 1701042
 • شماره مجوز : 45881
 • تاریخ مجوز : 20/12/1374
 • کد محصول : 15311641
 • شرح محصول : پودر کیک پزی تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%