نام واحد : بستنی روز

نام محصول : بستنی زمستانی

 • سریال مجوز : 1701046
 • شماره مجوز : 35548
 • تاریخ مجوز : 10/08/1390
 • کد محصول : 15431371
 • شرح محصول : بستنی زمستانی
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%