نام واحد : مهداد هداوندخانی

نام محصول : اماده سازی بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 1774508
 • شماره مجوز : 39811
 • تاریخ مجوز : 15/11/1384
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%