نام واحد : ایران گلسا

نام محصول : انواع ماست وماست موسیر

 • سریال مجوز : 1701053
 • شماره مجوز : 36055
 • تاریخ مجوز : 22/10/1380
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%