نام واحد : یوسف کلاهی وابراهیم ومحمدباباخانی

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1701055
 • شماره مجوز : 71056
 • تاریخ مجوز : 10/08/1379
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%