نام واحد : نوآوران کالای شرق

نام محصول : فرآورده های حجیم شده از سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1774903
 • شماره مجوز : 42968
 • تاریخ مجوز : 27/12/1384
 • کد محصول : 15132010
 • شرح محصول : فراورده های سیب زمینی ومحصولات جانبی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%