نام واحد : شوکو مهتا

نام محصول : بن بن

 • سریال مجوز : 1701058
 • شماره مجوز : 24299
 • تاریخ مجوز : 16/03/1361
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%