نام واحد : تعاونی راد پروتئین فدک - تمدید 24499

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : تهرانپارس...
 • تلفن شرکت : *****770جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک خوارزمی فاز 2 خیابان بهارستان بگونیای 10 قطعه 133 آ
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امیر دانشیار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1775154
 • شماره مجوز : 51433
 • تاریخ مجوز : 03/02/1385
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%