نام واحد : روغن نباتی جهان

نام محصول : روغن نباتی

 • سریال مجوز : 1702052
 • شماره مجوز : 332229
 • تاریخ مجوز : 14/01/1335
 • کد محصول : 15141111
 • شرح محصول : تولید روغن نباتی جامد
 • ظرفیت : 51,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%