نام واحد : نوین پژوهان شمس زتگان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهرک روی
 • تلفن شرکت : *******241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کمال مقیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره سرب

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 118/14890
 • تاریخ مجوز : 20/05/1392
 • کد محصول : 1320512351
 • شرح محصول : کنسانتره سرب
 • ظرفیت : 64,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%