نام واحد : خسرو آسترکیتمدید54064

نام محصول : اماده بسته بندی چای جعبه

 • سریال مجوز : 1775178
 • شماره مجوز : 52088
 • تاریخ مجوز : 13/02/1385
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%