نام واحد : گلچین

نام محصول : ابمیوه

 • سریال مجوز : 1702056
 • شماره مجوز : 22443
 • تاریخ مجوز : 18/02/1361
 • کد محصول : 15131710
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش اب وشیره گرفتن مرکبات
 • ظرفیت : 188 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%