نام واحد : لبنیات مادی

نام محصول : کشک

 • سریال مجوز : 1702067
 • شماره مجوز : 82267
 • تاریخ مجوز : 16/09/1389
 • کد محصول : 15201291
 • شرح محصول : کشک پاستوریزه
 • ظرفیت : 480 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%