نام واحد : ایران مایه

نام محصول : خمیر مایه

 • سریال مجوز : 1702068
 • شماره مجوز : 68158
 • تاریخ مجوز : 30/11/1348
 • کد محصول : 15492461
 • شرح محصول : خمیرمایه
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%