نام واحد : آردآریاکار

نام محصول : بسته بندی اردسفید نخودچی

 • سریال مجوز : 1702069
 • شماره مجوز : 360485
 • تاریخ مجوز : 29/12/1354
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 90,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%