نام واحد : صفرعلی روضه و ابوالقاسم قاسمی

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1700021
 • شماره مجوز : 53291
 • تاریخ مجوز : 28/12/1363
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,345 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%