نام واحد : رنگین سفره

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1701290
 • شماره مجوز : 23707
 • تاریخ مجوز : 15/10/1360
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%