نام واحد : دردانه سبز ایرانیان جهانگیرشاه آبادی وسهیلا خلیجیتمدی40475

نام محصول : اماده سازی بسته بندی سبزی خشک

 • سریال مجوز : 1775532
 • شماره مجوز : 55102
 • تاریخ مجوز : 20/03/1385
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%